Om abort

Abortrettigheder i Danmark

Kvinder over 18 år har ret til abort inden udgangen af 12. graviditetsuge.
Kvinden skal ikke begrunde sit valg og ikke have tilladelse.

Kvinden skal, ifølge loven, informeres om indgrebet, mulige komplikationer og muligheder for støtte, hvad enten hun gennemfører eller afbryder graviditeten. Kvinder der ønsker abort har ret til en samtale før og efter aborten. Dette kan foregå hos egen læge, Mødrehjælpen eller igennem Sex og Samfunds præventionsklinik.

Efter udgangen af 12. graviditetsuge kan kvinden søge om tilladelse til abort via et regionalt samråd. Abortsamrådet kan give tilladelse på visse vilkår. Det kan være af hensyn til kvindens helbred eller livssituation, hvis barnet har alvorlige genfejl eller misdannelser eller hvis kvinden er blevet gravid som følge af et seksuelt overgreb.

Abortgrænsen ligger i dag på 22. graviditetsuge. Der bliver ikke givet tilladelse til abort efter 22. graviditetsuge, da det vurderes, at et foster kan være levedygtigt fra 24. graviditetsuge.

Kvinder der er under 18 år gamle og ugifte, skal have tilladelse fra forældre eller værge for at få abort. Man kan dog søge abortsamrådet om at blive fritaget for forældresamtykke

Retten til abort er under pres

Globalt har mange piger og kvinder forsat ikke adgang til fri og sikker abort. Dette kan have fatale konsekvenser for deres helbred. En stor del af de mere end 800 kvinder der hver dag dør i forbindelse med graviditet, skyldes farlige aborter eller manglende adgang til aborter.

Derudover er adgang til sikker familieplanlægning fundamentalt for kvinder og pigers livsmuligheder. Mulighed for at uddanne sig, arbejde og forsørge sig selv og sin familie, er afhængig af at man selv kan bestemme hvor mange børn man vil have og hvornår man vil have dem.

I lande hvor kvinder allerede har tilkæmpet sig retten til fri abort, ser vi i disse år at retten er under pres.

Konservative religiøse kræfter har i mindst et årti postet 4,4 mia. i den Europæiske antirettighedsbevægelse. Denne bevægelse kæmper bla. imod retten til fri abort.

Abortstramninger og forbud har store konsekvenser for piger og kvinders rettigheder. Dødelige instrumenter og metoder bliver stadig brugt når desperate kvinder og piger ikke har mulighed for tryg og forsvarlig abort i de lande hvor lovgivning eller omgivelser forbyder det.

I oktober 2020 vedtog den polske forfatningsdomstol, at det ikke længere er muligt at få abort på grund af misdannelser hos fosteret. Ca. 98% af de cirka 1100 aborter der tidligere blev udført i lande, var netop som følge af at barnet ville blive født med alvorlige misdannelser. Dommen blev i første omgang ikke indført pga. stærke folkelige protester, hvor 100.000 vis var på gaden i de største protester i landet i mange år. I januar 2021 blev dommen indført og er nu gældende i Polen. Med dette er det kun muligt for kvinder i Polen at få abort på baggrund af bevist voldtægt, incest eller hvis kvindens liv er i fare. Polen har dermed næsten et totalforbud mod abort.

Siden dommen har flere polske kvinder mistet livet da læger ikke lovligt har kunnet udføre nødvendig eller livreddende abort.

Polen er ikke det eneste land i Europa hvor retten til abort er under pres. I lande som Italien, Ungarn og Malta, er det i forvejen svært at få abort og der arbejdes på yderligere skærpelser.

Amerikanske kvinder kan desværre ikke fejre 50-års jubilæum for retten til fri abort sammen med os. For selvom, amerikanske kvinders ret til fri abort blev sikret i 1973 i højesteret, er denne ret nu blevet indskrænket. I juni 2022 blev højesteretsafgørelsen omstødt. Det betyder at næsten 30% af de amerikanske kvinder bor i stater hvor det enten er ulovligt at få abort eller hvor mulighederne er stærkt begrænsede.

Logo abort alliancen hvid