For retten til fri abort
For retten til at bestemme over egen krop og liv.
Kampen fortsætter
En lang række af samfundsaktører er gået sammen for at markere 50-året for retten til fri abort i Danmark. I 2023 kan vi markere 50 år med adgang til sikker og lovlig abort i Danmark.
En markering af

Den frie abort: 50 år

En lang række af samfundsaktører er gået sammen for at markere 50-året for retten til fri abort i Danmark. I 2023 kan vi markere 50 år med adgang til sikker og lovlig abort i Danmark. 2023 bliver derfor markering af en historisk og banebrydende afstemning som liberaliserede kvinders ret til at kropslig selvbestemmelse, men samtidig også en nødvendig markering af solidaritet med de millioner af kvinder verden over, som stadigvæk ikke har ret til at bestemme over deres eget liv og krop.

om Historien
Den frie abort er

En tilkæmpet rettighed

Retten til sikker abort i Danmark er ikke en ret som blev givet til os. Vi står på skuldrene af dem som kæmpede kampen for os og vandt et afgørende slag i kampen for ligestilling mellem kønnene og menneskets grundlæggende ret til at bestemme over eget liv og krop. 2023 er ikke kun kvindernes markering, men en markering af menneskers ret til at bestemme over egen krop og liv, en fejring af ligestilling mellem kønnene og en bekræftelse af Danmarks tro på og kamp for menneskerettigheder for alle.

om abort
Vi må være flere

Politisk og folkelig forankring

Denne markering vil vi gerne dele med hele landet. Formålet med Alliancen for fri abort er en bred politisk og folkelig forankring og opmærksomhed omkring retten til fri abort. Alliancen skal rumme samtale og debat, som indeholder bredde politiske positioner, såvel som faglige og apolitiske. Igennem 2023 vil alliancens aktører markere året på forskellig vis og forhåbentlig stimulere en masse debat og forsat bred opbakning til fri abort.

Se aktiviteter

Alliancens medlemmer

Hvem er vi?

Sex og samfund logo
Sex & Samfund
Sex & Samfund arbejder for alle menneskers ret til a bestemme over egen krop. Både i Danmark og internationalt.
sfu logo
SF Ungdom
SF Ungdom er et socialistisk, feministisk og aktivistisk ungdomsparti. Sæmper for et mere solidarisk Danmark, hvor alle kan være dem de er.
lægeforeningen logo
Lægeforeningen
Lægeforeningen er den faglige interesseorganisation for læger i Danmark
planbørnefonden logo
Planbørnefonden
PlanBørnefonden arbejder langsigtet i verdens mest skrøbelige og udsatte områder for at give børn og unge en bedre fremtid.
mødrehjælpen logo
Mødrehjælpen
Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, der rådgiver og støtter gravide og børnefamilier i en svær situation.
læger uden grænser logo
Læger uden Grænser
Læger uden Grænser er verdens største medicinske, humanitære nødhjælpsorganisation.
arbejdermuseet logo
Arbejdermuseet
Arbejdermuseet indsamler, bevarer, udforsker, formidler og aktualiserer arbejderbevægelsens kulturarv og historier om arbejdsforhold og hverdagsliv i Danmark.
sundhedsstyrelsen logo
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens opgave er at fremme folkesundheden og skabe gode rammer for sundhedsvæsnet i Danmark.
institut for menneskerettigheder logo
Institut for menneskerettigheder
Institut for Menneskerettigheder er en selvejende statsinstitution. Vi har mandat til at fremme og beskytte menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og i udlandet.
radikal ungdom logo
Radikal Ungdom
Radikal Ungdom – eller RU – er Danmarks grønne, humanistiske og internationale ungdomsparti.
Folketinget logo
Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder (TPN)
SRSR-netværket - Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder er et netværk for mere en 60 folketingsmedlemmer på tværs af politiske partier og skel i Folketinget
dansk kvinde samfund logo
Dansk Kvindesamfund
Dansk Kvindesamfund er en dansk tværpolitisk organisation der arbejder for ligestilling mellem kønnene.
kvinderådet logo
Kvinderådet
Kvinderådet er en paraplyorganisation for over 40 forskellige samfundsorganisationer. Sammen arbejder vi for at fremme kvinders rettigheder og vilkår med det formål at skabe ligestilling, nationalt og internationalt.
Jordmoderforeningen
Jordemoderforeningen varetager jordemødre og jordemoderstuderendes faglige og fagforeningsmæssige interesser i bred forstand.
Frítt Val
kvinfo logo
Kvinfo
KVINFO er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling.
museet køn logo
Museet KØN
KØN sætter fokus på kønskultur og debatterer kønsproblematikker, ligestilling, krop og seksualitet.
dansk sygeplejeråd logo
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Sygeplejeråd (DSR) er en partipolitisk uafhængig fagforening, der arbejder med løn- og ansættelsesforhold og organisatoriske interesser for sygeplejersker.
dansk mandesmafund logo
Dansk Mandesamfund
Dansk Mandesamfund er en organisation af mænd, der arbejder for ligestilling.
venster ungdom logo
Venstre Ungdom
Venstres Ungdoms holdninger bygger på liberalismen. Ordet liberalisme stammer fra det latinske ord „liber“, som betyder „fri“.
moderaternere ungdom logo
Unge Moderater
Unge Moderater (UM) er Moderaternes ungdomsafdeling.
dsu logo
DSU
DSU er Danmarks stærkeste politiske ungdomsorganisation! Vi er over 2.000 medlemmer, som kæmper for et mere lige og retfærdigt Danmark.
rød grøn ungdom logo
Rød-Grøn Ungdom
Vi er et landsdækkende fællesskab af unge socialister, feminister og klimaaktivister, som sammen kæmper for en mere retfærdig verden.
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), er et videnskabeligt selskab, der er tilsluttet de Lægevidenskabelige Selskaber
Ungdomsmodtagelser Danmark
I UNGDOMSMODTAGELSER – DANMARK arbejder for at: skabe kvalitetssikrede og ensartede Ungdomsmodtagelser i Danmark
Socialistisk Ungdomsfront
SUF er en landsdækkende organisation for unge, aktive socialister. Snak ikke er nok, hvis vi vil ændre verden. Vi er en aktivistisk organisation, og vi engagerer os i kampen for bedre vilkår.
Project Blossom
Siden 2017 har Blossom skabt forståelse og fællesskab mellem mennesker. Vores indsatser støtter marginaliserede kvinder i at opleve deres eget værd og styrker deres inklusion i samfundet.
Dansk Selskab for Psykosomatisk Obstetrik
Det faglige selskab har fokus på fysioterapi i relation til mental sundhed og psykiatri, og arbejder for at fremme og udbrede viden bredt indenfor feltet.
Dansk Selskab for Psykosomatisk Obstetrik
Europæisk Ungdom er en tværpolitisk ungdomsorganisation, som arbejder for at øge forståelsen og interessen for Den Europæiske Union blandt unge i Danmark.
Logo abort alliancen hvid